Oferta

Usługi z grup audyt, księgowość i doradztwo gospodarcze są skierowane do Przedsiębiorców, natomiast odbiorcami usług doradztwo rachunkowe i szkolenia są przede wszystkich księgowi – zatrudnieni w przedsiębiorstwach oraz prowadzący biura rachunkowe.

Audyt

obejmuje przede wszystkim badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy ksiąg rachunkowych; usługa jest świadczona dla Właścicieli przedsiębiorstw, które posiadają własne zaplecze księgowe, a jej celem jest zapewnienie, że księgi rachunkowe jednostki i jej sprawozdania finansowe są wolne od istotnych zniekształceń; badania sprawozdań finansowych są przeprowadzane w oparciu o Międzynarodowe Standardy Badania

Księgowość

to stała obsługa rachunkowa, podatkowa i kadrowa Przedsiębiorstw; usługa obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych jednostek, a także rozliczanie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia; zakres świadczonych usług jest uzależniony od oczekiwań informacyjnych Przedsiębiorców

Doradztwo gospodarcze

ta usługa skierowana jest przede wszystkim do Przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą i planujących jej restrukturyzację, ale także do osób planujących podjęcie działalności gospodarczej; wobec szerokiej gamy form prowadzenia działalności i związanych z nimi kwestii podatkowych i organizacyjnych przedstawiamy Przedsiębiorcom wady i zalety poszczególnych rozwiązań, a także prowadzimy przez proces restrukturyzacyjny; współpracujemy z zespołem prawników obsługujących strony formalne procesów

Doradztwo rachunkowe

to usługa skierowana do księgowych, na których drodze zawodowej pojawiły się niespotykane dotąd zagadnienia; wspieramy księgowych w kształtowaniu polityki rachunkowości jednostki, organizacji planu kont i schematów księgowych, a także w księgowaniu transakcji nietypowych

Szkolenia

prowadzimy szkolenia skierowane przede wszystkim do księgowych, ale także do przedsiębiorców pragnących zrozumieć zagadnienia rachunkowe; prowadzone przez nas szkolenia dotyczą ogólnych zagadnień rachunkowych, podatkowych i kadrowo-płacowych, a także szczegółowych, takich jak księgowość spółek komandytowych, rozliczenia produkcji, podatek odroczony, rachunek przepływów pieniężnych i innych
Szkolenia