Kancelaria

Bene Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na najwyższej jakości usługi rachunkowe i doradcze. Tworzą ją specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i doradztwa gospodarczego, charakteryzujący się zarówno doświadczeniem, jak i wysokim poziomem przygotowania merytorycznego. Spółka posiada swoją siedzibę w Lesznie, mieście o dynamicznej sytuacji gospodarczej, w którego regionie prężnie działa wiele przedsiębiorstw o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wiele z tych przedsiębiorstw już nawiązało z nami współpracę. Zakres usług świadczonych naszym Klientom znacznie wykracza poza usługi świadczone przez większość biur rachunkowych. Staramy się nawiązać z Klientami relacje pozwalające na poznanie ich Firm, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja formy prowadzenia działalności, zasad opodatkowania i systemu rachunkowości. Bene Audyt Sp. z o.o. została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów z numerem 4054. Powstanie Bene Audyt było naturalną konsekwencją rozwoju naszej kancelarii – umożliwiło istotne rozszerzenie zakresu usług oferowanych Przedsiębiorstwom, przede wszystkim o usługi badania sprawozdań finansowych.\